-13%
35,000
-17%
35,000
-27%

Túi đựng rác

Túi đựng rác 120×150

40,000
-30%

Túi đựng rác

Túi đựng rác 44×56

42,000
-13%

Túi đựng rác

Túi đựng rác màu đen

35,000
-13%
35,000
-21%
30,000
-21%

Túi gói hàng

Túi gói hàng 15×18

30,000